Posted in Մաթեմատիկա

Ուսումնական ամառ․ 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6pBA-86GAcz7lYYMR2TEZa_-qnQOTVZ6TvVXdKTFoDf51Tg/viewscore?viewscore=AE0zAgB4xNAR6AixPopilh8IlsjD8V3kJGK4i8TtLdRv8cyI7TWIUL0N4NYJONL46awwfcg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIq1TD4VNDloKr46tp2aBZ2s2fj2abhjCcxZksmvdaWwT9Iw/viewscore?viewscore=AE0zAgAcYkivKF7rKGxE1_lMMqjxxfyd72HVFECCCpcjc3b6fm0rrdhmI4Id6QBcdKmJofk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfsr12k0-b5wmrH8KHXADRxS4hjwayJkRknr6dw6mvQffeww/viewscore?viewscore=AE0zAgBoMZZ4CbcwX1lyamK5clM5M89O0yCn-GWo2LnywJoMF90WvDFKnRQWKZNSYovvEt0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea6enWp0FGp5cbjvFdtIjAFebqGur-XqRBl85Td5BeKavueQ/viewscore?viewscore=AE0zAgCpegVUKYhbA_2u5WPKPiNnpXd5maWLeKb7f7qKNeMoO5kV2S38Zuu0928HZk5iJXE

Հեղինակ՝

Ես Վաչե Վելիցյանն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի արևմտյան դպրոցի 5.2 դասարանում, սիրում եմ խաղալ baskedbol իսկ հեռախոսաին խաղերից սիրում եմ roblox

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s